April 20, 2024

Ngumiti

Ngumiti, tuwa, ligaya, kaligayahan, saya, tuwa, kasiyahan, masaya, ngiti, ngiting tagumpay, ngiting nagpapakalma, ngiti ng pag-asa, ngiti ng pasasalamat, ngiting nagpapakumbaba, ngiti ng tagumpay, ngiti ng pag-asa, ngiting nagbibigay ng inspirasyon, ngiti ng pagmamahal, ngiti ng kasiyahan, ngiti ng pag-ibig, ngiti ng tagumpay, ngiti ng pagbabago, ngiti ng pag-unlad, ngiti ng pagsulong, ngiti ng pasasalamat, ngiti ng kalayaan, ngiti ng kasiyahan, ngiti ng tagumpay, ngiti ng pag-asa, ngiti ng pagmamahal, ngiti ng pasasalamat, ngiti ng pag-asa, ngiti ng pagsulong, ngiti ng kasiyahan, ngiti ng tagumpay, ngiti ng pag-ibig, ngiti ng pagbabago, ngiti ng kaligayahan.